תוצאה
קטגוריה
20 / 8
40%
מגדר
73 / 19
27%
כללי
97 / 21
22%
Swim 17/97
Bike 25/97
Run 25/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:14:08
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:21:51
Bike 6.5K 6.50 Km 00:28:57
Bike 10.5K 10.50 Km 00:36:20
Bike 14.5K 14.50 Km 00:43:19
Bike 18.5K 18.50 Km 00:49:49
Bike 22.5K 22.50 Km 00:57:16
Bike 24K 24.00 Km 00:59:52
Total Bike 24.00 Km 00:59:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:06:44
Run 3.75K 3.75 Km 01:18:12
Run 5K 5.00 Km 01:23:55
Total Run 5.00 Km 01:23:55
מעבר
T1 00:03:12
T2 00:01:10
הצג מפה