תוצאה
קטגוריה
20 / 7
35%
מגדר
73 / 16
22%
כללי
97 / 18
19%
Swim 16/97
Bike 22/97
Run 19/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:14:27
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:22:25
Bike 6.5K 6.50 Km 00:29:45
Bike 10.5K 10.50 Km 00:36:18
Bike 14.5K 14.50 Km 00:43:12
Bike 18.5K 18.50 Km 00:49:44
Bike 22.5K 22.50 Km 00:57:13
Bike 24K 24.00 Km 00:59:41
Total Bike 24.00 Km 00:59:41
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:06:55
Run 3.75K 3.75 Km 01:17:47
Run 5K 5.00 Km 01:23:02
Total Run 5.00 Km 01:23:02
מעבר
T1 00:02:50
T2 00:00:59
הצג מפה
דירוג

רצף זמן