תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
73 / 14
20%
כללי
97 / 16
17%
Swim 21/97
Bike 27/97
Run 8/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:22:40
Bike 6.5K 6.50 Km 00:30:15
Bike 10.5K 10.50 Km 00:36:47
Bike 14.5K 14.50 Km 00:44:02
Bike 18.5K 18.50 Km 00:50:31
Bike 22.5K 22.50 Km 00:58:21
Bike 24K 24.00 Km 01:00:54
Total Bike 24.00 Km 01:00:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:07:28
Run 3.75K 3.75 Km 01:17:06
Run 5K 5.00 Km 01:21:57
Total Run 5.00 Km 01:21:57
מעבר
T1 00:02:58
T2 00:01:30
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 2240 ניתאי שטיין 01:14:37
2 2334 גאות חשן 01:21:57
3 3223 יונתן עמית-כהן 01:27:32
4 2350 נתנאל שמשון 01:35:46

רצף זמן