תוצאה
קטגוריה
18 / 2
12%
מגדר
73 / 13
18%
כללי
97 / 15
16%
Swim 15/97
Bike 9/97
Run 22/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:14:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:21:44
Bike 6.5K 6.50 Km 00:28:37
Bike 10.5K 10.50 Km 00:34:51
Bike 14.5K 14.50 Km 00:41:34
Bike 18.5K 18.50 Km 00:48:03
Bike 22.5K 22.50 Km 00:55:39
Bike 24K 24.00 Km 00:58:15
Total Bike 24.00 Km 00:58:15
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:05:57
Run 3.75K 3.75 Km 01:16:33
Run 5K 5.00 Km 01:21:46
Total Run 5.00 Km 01:21:46
מעבר
T1 00:03:05
T2 00:02:04
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 2178 דן שיינמן 01:18:47
2 5828 רונן טריינין 01:21:46
3 2105 ירון פריד 01:23:04
4 5900 Ofer Sarfati 01:23:22
5 7768 רועי טל 01:28:13
6 2189 אביעד משל 01:28:58

רצף זמן