תוצאה
קטגוריה
20 / 5
25%
מגדר
73 / 10
14%
כללי
97 / 12
13%
Swim 6/97
Bike 15/97
Run 17/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:41
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:20:10
Bike 6.5K 6.50 Km 00:27:19
Bike 10.5K 10.50 Km 00:33:58
Bike 14.5K 14.50 Km 00:40:59
Bike 18.5K 18.50 Km 00:47:18
Bike 22.5K 22.50 Km 00:54:25
Bike 24K 24.00 Km 00:56:52
Total Bike 24.00 Km 00:56:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:03:32
Run 3.75K 3.75 Km 01:14:08
Run 5K 5.00 Km 01:19:26
Total Run 5.00 Km 01:19:26
מעבר
T1 00:03:21
T2 00:01:09
הצג מפה
דירוג

רצף זמן