תוצאה
קטגוריה
12 / 1
9%
מגדר
24 / 2
9%
כללי
97 / 10
11%
Swim 8/97
Bike 7/97
Run 16/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:39
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:20:43
Bike 6.5K 6.50 Km 00:27:32
Bike 10.5K 10.50 Km 00:33:59
Bike 14.5K 14.50 Km 00:40:57
Bike 22.5K 22.50 Km 00:54:23
Bike 24K 24.00 Km 00:56:47
Total Bike 24.00 Km 00:56:47
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:03:29
Run 3.75K 3.75 Km 01:13:57
Run 5K 5.00 Km 01:19:10
Total Run 5.00 Km 01:19:10
מעבר
T1 00:02:42
T2 00:01:04
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 5565 חגית סינדליס 01:19:10
2 4946 טלי טלבי 01:24:21
3 4927 הילה אופשטיין. 01:27:06
4 4110 אור דורון 01:29:25
5 165 רבקה זאור 01:32:36

רצף זמן