תוצאה
קטגוריה
20 / 4
20%
מגדר
73 / 8
11%
כללי
97 / 9
10%
Swim 7/97
Bike 8/97
Run 15/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:20:42
Bike 6.5K 6.50 Km 00:27:33
Bike 10.5K 10.50 Km 00:33:59
Bike 14.5K 14.50 Km 00:40:58
Bike 18.5K 18.50 Km 00:47:13
Bike 22.5K 22.50 Km 00:54:22
Bike 24K 24.00 Km 00:56:48
Total Bike 24.00 Km 00:56:48
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:03:27
Run 3.75K 3.75 Km 01:13:56
Run 5K 5.00 Km 01:19:09
Total Run 5.00 Km 01:19:09
מעבר
T1 00:02:55
T2 00:01:03
הצג מפה
דירוג