תוצאה
קטגוריה
20 / 3
15%
מגדר
73 / 5
7%
כללי
97 / 6
7%
Swim 20/97
Bike 1/97
Run 6/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:22:12
Bike 6.5K 6.50 Km 00:28:48
Bike 10.5K 10.50 Km 00:34:51
Bike 14.5K 14.50 Km 00:41:34
Bike 18.5K 18.50 Km 00:47:37
Bike 22.5K 22.50 Km 00:54:40
Bike 24K 24.00 Km 00:57:04
Total Bike 24.00 Km 00:57:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:03:21
Run 3.75K 3.75 Km 01:12:41
Run 5K 5.00 Km 01:17:19
Total Run 5.00 Km 01:17:19
מעבר
T1 00:02:35
T2 00:01:12
הצג מפה
דירוג

רצף זמן