תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
69 / 69
100%
כללי
77 / 77
100%
Swim 76/77
Bike 74/77
Run 76/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:24:53
Swim 1.5K 1500 m 00:50:57
Total Swim 1500 m 00:50:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 01:05:46
Bike 6.5K 6.50 Km 01:15:50
Bike 10.5K 10.50 Km 01:24:58
Bike 14.5K 14.50 Km 01:35:08
Bike 18.5K 18.50 Km 01:44:14
Bike 22.5K 22.50 Km 01:54:36
Bike 26.5K 26.50 Km 02:03:26
Bike 30.5K 30.50 Km 02:14:34
Bike 34.5K 34.50 Km 02:23:50
Bike 38.5K 38.50 Km 02:35:15
Bike 40K 40.00 Km 02:38:53
Total Bike 40.00 Km 02:38:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:52:02
Run 3.75K 3.75 Km 03:09:40
Run 10K 10.00 Km 03:39:25
Total Run 10.00 Km 03:39:25
מעבר
T1 00:08:39
T2 00:03:28
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 55 יחיאל מילר 03:21:52
2 802 דניאל מורגנשטרן 03:59:25

רצף זמן