תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
69 / 68
99%
כללי
77 / 76
99%
Swim 76/77
Bike 0/77
Run 65/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:24:30
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 01:06:14
Bike 6.5K 6.50 Km 01:16:59
Bike 10.5K 10.50 Km 01:27:54
Bike 14.5K 14.50 Km 01:38:22
Bike 18.5K 18.50 Km 01:47:21
Bike 22.5K 22.50 Km 01:58:48
Bike 26.5K 26.50 Km 02:07:52
Bike 30.5K 30.50 Km 02:20:05
Bike 34.5K 34.50 Km 02:28:36
Bike 38.5K 38.50 Km 02:39:50
Bike 40K 40.00 Km 02:43:22
Total Bike 40.00 Km 02:43:22
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:55:31
Run 3.75K 3.75 Km 03:09:26
Run 10K 10.00 Km 03:47:26
Total Run 10.00 Km 03:47:26
מעבר
T1
T2 00:04:07
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 234 נתן אופן 03:47:26

רצף זמן