תוצאה
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
69 / 59
86%
כללי
77 / 67
88%
Swim 57/77
Bike 70/77
Run 55/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:17:13
Swim 1.5K 1500 m 00:35:01
Total Swim 1500 m 00:35:01
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:48:08
Bike 6.5K 6.50 Km 00:57:39
Bike 10.5K 10.50 Km 01:05:46
Bike 14.5K 14.50 Km 01:14:52
Bike 18.5K 18.50 Km 01:23:06
Bike 22.5K 22.50 Km 01:32:09
Bike 26.5K 26.50 Km 01:40:15
Bike 30.5K 30.50 Km 01:49:40
Bike 34.5K 34.50 Km 01:58:25
Bike 38.5K 38.50 Km 02:07:55
Bike 40K 40.00 Km 02:11:21
Total Bike 40.00 Km 02:11:21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:23:14
Run 3.75K 3.75 Km 02:37:15
Run 6.25K 6.25 Km 02:51:14
Run 8.75K 8.75 Km 03:05:12
Run 10K 10.00 Km 03:11:28
Total Run 10.00 Km 03:11:28
מעבר
T1 00:07:08
T2 00:03:17
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 158 עופר פוזנר 02:44:59
2 227 חיים סבטי 03:03:16
3 512 איתן שמידט 03:11:28

רצף זמן