תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
69 / 50
73%
כללי
77 / 55
72%
Swim 52/77
Bike 50/77
Run 59/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:44
Swim 1.5K 1500 m 00:34:57
Total Swim 1500 m 00:34:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:46:34
Bike 6.5K 6.50 Km 00:55:03
Bike 10.5K 10.50 Km 01:02:24
Bike 14.5K 14.50 Km 01:10:46
Bike 18.5K 18.50 Km 01:18:17
Bike 22.5K 22.50 Km 01:26:46
Bike 26.5K 26.50 Km 01:34:19
Bike 30.5K 30.50 Km 01:42:46
Bike 34.5K 34.50 Km 01:50:05
Bike 38.5K 38.50 Km 01:58:29
Bike 40K 40.00 Km 02:01:38
Total Bike 40.00 Km 02:01:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:11:41
Run 3.75K 3.75 Km 02:25:01
Run 6.25K 6.25 Km 02:39:55
Run 8.75K 8.75 Km 02:56:02
Run 10K 10.00 Km 03:03:15
Total Run 10.00 Km 03:03:15
מעבר
T1 00:06:31
T2 00:02:43
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 478 גורדון בלוך 03:03:15
2 293 קרול וינטראוב 03:05:44
3 2167 אדוארד סגטליאן 03:06:20
4 3004 דוד בונדי 03:17:02
5 1289 ישראל דגאי 03:28:05

רצף זמן