תוצאה
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
69 / 38
56%
כללי
77 / 42
55%
Swim 39/77
Bike 43/77
Run 45/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:42
Swim 1.5K 1500 m 00:34:10
Total Swim 1500 m 00:34:10
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:43:47
Bike 6.5K 6.50 Km 00:51:50
Bike 10.5K 10.50 Km 00:59:16
Bike 14.5K 14.50 Km 01:07:15
Bike 18.5K 18.50 Km 01:14:37
Bike 22.5K 22.50 Km 01:22:30
Bike 26.5K 26.50 Km 01:29:50
Bike 30.5K 30.50 Km 01:37:47
Bike 34.5K 34.50 Km 01:44:50
Bike 38.5K 38.50 Km 01:52:47
Bike 40K 40.00 Km 01:55:35
Total Bike 40.00 Km 01:55:35
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:04:34
Run 3.75K 3.75 Km 02:17:05
Run 6.25K 6.25 Km 02:29:57
Run 8.75K 8.75 Km 02:43:36
Run 10K 10.00 Km 02:50:47
Total Run 10.00 Km 02:50:47
מעבר
T1 00:04:26
T2 00:02:05
הצג מפה