תוצאה
קטגוריה
9 / 6
67%
מגדר
69 / 29
43%
כללי
77 / 33
43%
Swim 13/77
Bike 52/77
Run 33/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:04
Swim 1.5K 1500 m 00:29:19
Total Swim 1500 m 00:29:19
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:39:49
Bike 6.5K 6.50 Km 00:48:04
Bike 10.5K 10.50 Km 00:55:58
Bike 14.5K 14.50 Km 01:04:15
Bike 18.5K 18.50 Km 01:11:54
Bike 22.5K 22.50 Km 01:19:54
Bike 26.5K 26.50 Km 01:27:26
Bike 30.5K 30.50 Km 01:35:36
Bike 34.5K 34.50 Km 01:42:56
Bike 38.5K 38.50 Km 01:51:27
Bike 40K 40.00 Km 01:54:13
Total Bike 40.00 Km 01:54:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:01:32
Run 3.75K 3.75 Km 02:13:16
Run 6.25K 6.25 Km 02:25:18
Run 8.75K 8.75 Km 02:38:22
Run 10K 10.00 Km 02:44:45
Total Run 10.00 Km 02:44:45
מעבר
T1 00:04:34
T2 00:01:27
הצג מפה
דירוג