תוצאה
קטגוריה
26 / 8
31%
מגדר
69 / 22
32%
כללי
77 / 26
34%
Swim 42/77
Bike 24/77
Run 25/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:17:24
Swim 1.5K 1500 m 00:35:42
Total Swim 1500 m 00:35:42
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:44:16
Bike 6.5K 6.50 Km 00:52:11
Bike 10.5K 10.50 Km 00:58:48
Bike 14.5K 14.50 Km 01:06:02
Bike 18.5K 18.50 Km 01:13:11
Bike 22.5K 22.50 Km 01:20:46
Bike 26.5K 26.50 Km 01:27:27
Bike 30.5K 30.50 Km 01:34:51
Bike 34.5K 34.50 Km 01:41:35
Bike 38.5K 38.50 Km 01:49:03
Bike 40K 40.00 Km 01:51:39
Total Bike 40.00 Km 01:51:39
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:59:18
Run 3.75K 3.75 Km 02:10:39
Run 6.25K 6.25 Km 02:22:39
Run 8.75K 8.75 Km 02:34:51
Run 10K 10.00 Km 02:40:39
Total Run 10.00 Km 02:40:39
מעבר
T1 00:03:43
T2 00:01:44
הצג מפה