תוצאה
קטגוריה
9 / 5
56%
מגדר
69 / 20
29%
כללי
77 / 24
32%
Swim 28/77
Bike 26/77
Run 27/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:04
Swim 1.5K 1500 m 00:32:59
Total Swim 1500 m 00:32:59
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:41:20
Bike 6.5K 6.50 Km 00:48:51
Bike 10.5K 10.50 Km 00:55:35
Bike 14.5K 14.50 Km 01:03:08
Bike 18.5K 18.50 Km 01:09:40
Bike 22.5K 22.50 Km 01:16:56
Bike 26.5K 26.50 Km 01:23:58
Bike 30.5K 30.50 Km 01:31:39
Bike 34.5K 34.50 Km 01:38:25
Bike 38.5K 38.50 Km 01:46:10
Bike 40K 40.00 Km 01:48:58
Total Bike 40.00 Km 01:48:58
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:57:04
Run 3.75K 3.75 Km 02:08:48
Run 6.25K 6.25 Km 02:20:32
Run 8.75K 8.75 Km 02:32:28
Run 10K 10.00 Km 02:38:31
Total Run 10.00 Km 02:38:31
מעבר
T1 00:03:24
T2 00:01:50
הצג מפה