תוצאה
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
69 / 19
28%
כללי
77 / 23
30%
Swim 58/77
Bike 30/77
Run 12/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:18:13
Swim 1.5K 1500 m 00:36:40
Total Swim 1500 m 00:36:40
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:47:57
Bike 6.5K 6.50 Km 00:55:35
Bike 10.5K 10.50 Km 01:02:49
Bike 14.5K 14.50 Km 01:10:39
Bike 18.5K 18.50 Km 01:17:23
Bike 22.5K 22.50 Km 01:24:46
Bike 26.5K 26.50 Km 01:31:41
Bike 30.5K 30.50 Km 01:38:40
Bike 34.5K 34.50 Km 01:45:33
Bike 38.5K 38.50 Km 01:52:59
Bike 40K 40.00 Km 01:55:27
Total Bike 40.00 Km 01:55:27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:02:51
Run 3.75K 3.75 Km 02:12:55
Run 6.25K 6.25 Km 02:23:04
Run 8.75K 8.75 Km 02:33:15
Run 10K 10.00 Km 02:38:09
Total Run 10.00 Km 02:38:09
מעבר
T1 00:05:49
T2 00:02:05
הצג מפה
דירוג

רצף זמן