תוצאה
קטגוריה
26 / 6
24%
מגדר
69 / 16
24%
כללי
77 / 19
25%
Swim 17/77
Bike 21/77
Run 35/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:15:48
Swim 1.5K 1500 m 00:32:04
Total Swim 1500 m 00:32:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:41:08
Bike 6.5K 6.50 Km 00:48:39
Bike 10.5K 10.50 Km 00:55:34
Bike 14.5K 14.50 Km 01:02:59
Bike 18.5K 18.50 Km 01:09:41
Bike 22.5K 22.50 Km 01:16:11
Bike 26.5K 26.50 Km 01:22:13
Bike 30.5K 30.50 Km 01:28:54
Bike 34.5K 34.50 Km 01:36:02
Bike 38.5K 38.50 Km 01:43:28
Bike 40K 40.00 Km 01:46:07
Total Bike 40.00 Km 01:46:07
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:54:07
Run 3.75K 3.75 Km 02:05:47
Run 6.25K 6.25 Km 02:17:51
Run 8.75K 8.75 Km 02:31:09
Run 10K 10.00 Km 02:37:28
Total Run 10.00 Km 02:37:28
מעבר
T1
T2 00:01:34
הצג מפה
דירוג

רצף זמן