תוצאה
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
69 / 9
14%
כללי
77 / 11
15%
Swim 15/77
Bike 10/77
Run 9/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:53
Swim 1.5K 1500 m 00:30:27
Total Swim 1500 m 00:30:27
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:38:21
Bike 6.5K 6.50 Km 00:45:30
Bike 10.5K 10.50 Km 00:51:54
Bike 14.5K 14.50 Km 00:59:03
Bike 18.5K 18.50 Km 01:05:32
Bike 22.5K 22.50 Km 01:12:33
Bike 26.5K 26.50 Km 01:18:50
Bike 30.5K 30.50 Km 01:25:31
Bike 34.5K 34.50 Km 01:31:36
Bike 40K 40.00 Km 01:40:38
Total Bike 40.00 Km 01:40:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:47:25
Run 3.75K 3.75 Km 01:57:00
Run 6.25K 6.25 Km 02:06:51
Run 8.75K 8.75 Km 02:17:05
Run 10K 10.00 Km 02:21:46
Total Run 10.00 Km 02:21:46
מעבר
T1 00:03:33
T2 00:01:44
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 2161 לוינסון רון 01:58:21
2 6542 יפתח פשחור 02:21:46
3 2128 אייל בירם 02:43:43
4 2619 נתנאל חממי 02:48:01
5 2279 יואב יוספי 03:23:48

רצף זמן