תוצאה
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
69 / 2
3%
כללי
77 / 2
3%
Swim 3/77
Bike 5/77
Run 2/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:10:03
Swim 1.5K 1500 m 00:20:46
Total Swim 1500 m 00:20:46
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:27:02
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:48
Bike 10.5K 10.50 Km 00:40:04
Bike 14.5K 14.50 Km 00:46:50
Bike 18.5K 18.50 Km 00:52:59
Bike 22.5K 22.50 Km 00:59:38
Bike 26.5K 26.50 Km 01:05:52
Bike 30.5K 30.50 Km 01:12:37
Bike 34.5K 34.50 Km 01:18:50
Bike 38.5K 38.50 Km 01:25:31
Bike 40K 40.00 Km 01:27:50
Total Bike 40.00 Km 01:27:50
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:32:55
Run 3.75K 3.75 Km 01:40:46
Run 6.25K 6.25 Km 01:48:55
Run 8.75K 8.75 Km 01:57:25
Run 10K 10.00 Km 02:01:45
Total Run 10.00 Km 02:01:45
מעבר
T1 00:02:09
T2 00:00:57
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 4834 רונן נועם 02:01:45
2 5114 אופק פלר 02:08:57
3 4421 רום הראל 02:21:38
4 3423 אשל קורח 02:47:50

רצף זמן