תוצאה
קטגוריה
11 / 11
100%
מגדר
38 / 36
95%
כללי
66 / 61
93%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
10K 10.00 Km 01:15:28
דירוג
מיקום שם זמן
7 ליאור ממן 00:54:48
8 דניאל פסבל 00:55:07
9 אורן מאייר 00:56:29
10 אבירם קמין 01:00:48
11 ששי דורי 01:15:28