פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:26:50
10K 10.00 Km 00:54:48
Total Run 10.00 Km 00:54:48