פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:25:48
10K 10.00 Km 00:53:22
Total Run 10.00 Km 00:53:22
דירוג
מיקום שם זמן
1 יוראי אשל 00:53:22
2 רון הראל 00:57:43

רצף זמן