פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:26:41
10K 10.00 Km 00:52:55
Total Run 10.00 Km 00:52:55