תוצאה
קטגוריה
11 / 5
46%
מגדר
38 / 9
24%
כללי
66 / 11
17%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:25:58
10K 10.00 Km 00:52:34
Total Run 10.00 Km 00:52:34