פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:25:21
10K 10.00 Km 00:50:32
Total Run 10.00 Km 00:50:32
דירוג

רצף זמן