פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:25:08
10.5K 10.50 Km 01:12:51
17.5K 17.50 Km 01:56:46
21.1K 21.10 Km 02:16:12
Total Run 21.10 Km 02:16:12
דירוג
מיקום שם זמן
6 ג.ש.ש ג.ש.ש 01:49:43
7 רצי דרור ק 01:51:57
8 רצי דרור ה 01:53:11
9 רצי דרור ז 02:08:11
10 רצי טבריה נמרים 02:16:12
11 פעמיים רמב"ם 02:41:06

רצף זמן