פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:37:35
9K 12.50 Km 01:10:27
17.5K 21.10 Km 02:21:27
21.1K 24.60 Km 02:49:51
Total Run 24.60 Km 02:49:51
דירוג
מיקום שם זמן
14 פרץ חן 02:24:32
15 שמעון סויסה 02:30:07
16 אבירם ברנס 02:44:14
17 אלון פליישר 02:44:28
18 שלמה פרידמן 02:49:51

רצף זמן