פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:33:47
9K 12.50 Km 00:59:50
17.5K 21.10 Km 02:02:34
21.1K 24.60 Km 02:44:28
Total Run 24.60 Km 02:44:28
דירוג
מיקום שם זמן
13 נועם איילון 02:20:20
14 פרץ חן 02:24:32
15 שמעון סויסה 02:30:07
16 אבירם ברנס 02:44:14
17 אלון פליישר 02:44:28
18 שלמה פרידמן 02:49:51

רצף זמן