פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:38:15
9K 12.50 Km 01:10:36
21.1K 24.60 Km 02:44:14
Total Run 24.60 Km 02:44:14
דירוג

רצף זמן