פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:44:08
9K 12.50 Km 01:18:31
17.5K 21.10 Km 02:21:12
21.1K 24.60 Km 02:43:45
Total Run 24.60 Km 02:43:45
דירוג
מיקום שם זמן
19 רותם ורד 02:26:52
20 ניר קומיסר 02:32:57
21 איתי מקובסקי 02:39:04
22 נמרוד בליטי 02:41:14
23 לביא שפרלינג 02:43:45

רצף זמן