פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:38:03
9K 12.50 Km 01:08:05
17.5K 21.10 Km 02:17:20
21.1K 24.60 Km 02:41:14
Total Run 24.60 Km 02:41:14
דירוג
מיקום שם זמן
18 ניר הראל 02:17:44
19 רותם ורד 02:26:52
20 ניר קומיסר 02:32:57
21 איתי מקובסקי 02:39:04
22 נמרוד בליטי 02:41:14
23 לביא שפרלינג 02:43:45

רצף זמן