פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:38:07
9K 12.50 Km 01:08:41
17.5K 21.10 Km 02:12:32
21.1K 24.60 Km 02:39:04
Total Run 24.60 Km 02:39:04
דירוג