פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:36:03
9K 12.50 Km 01:07:18
17.5K 21.10 Km 02:09:32
21.1K 24.60 Km 02:32:57
Total Run 24.60 Km 02:32:57