פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:36:32
9K 12.50 Km 01:07:16
17.5K 21.10 Km 02:07:34
21.1K 24.60 Km 02:32:11
Total Run 24.60 Km 02:32:11
דירוג
מיקום שם זמן
4 מיכל גונדרמן 02:07:17
5 Chen Santar 02:08:16
6 רוני פרי נדב 02:26:52
7 דגנית קופליק 02:30:53
8 מאיה שדה 02:32:11

רצף זמן