פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:36:13
9K 12.50 Km 01:06:08
17.5K 21.10 Km 02:06:21
21.1K 24.60 Km 02:30:07
Total Run 24.60 Km 02:30:07
דירוג

רצף זמן