פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:36:11
9K 12.50 Km 01:05:00
17.5K 21.10 Km 02:04:49
21.1K 24.60 Km 02:26:52
Total Run 24.60 Km 02:26:52
דירוג

רצף זמן