פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:37:32
9K 12.50 Km 01:06:23
17.5K 21.10 Km 02:04:11
21.1K 24.60 Km 02:24:32
Total Run 24.60 Km 02:24:32