פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:33:12
9K 12.50 Km 01:01:14
17.5K 21.10 Km 01:57:49
21.1K 24.60 Km 02:20:20
Total Run 24.60 Km 02:20:20