פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:34:14
9K 12.50 Km 00:59:56
17.5K 21.10 Km 01:56:08
21.1K 24.60 Km 02:17:44
Total Run 24.60 Km 02:17:44