פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:32:20
9K 12.50 Km 00:56:45
17.5K 21.10 Km 01:50:34
21.1K 24.60 Km 02:13:34
Total Run 24.60 Km 02:13:34