פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:33:04
9K 12.50 Km 00:59:04
17.5K 21.10 Km 01:52:39
21.1K 24.60 Km 02:10:49
Total Run 24.60 Km 02:10:49