פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:32:43
9K 12.50 Km 00:58:19
17.5K 21.10 Km 01:51:30
21.1K 24.60 Km 02:10:35
Total Run 24.60 Km 02:10:35