פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:32:38
9K 12.50 Km 00:56:30
17.5K 21.10 Km 01:49:20
21.1K 24.60 Km 02:08:19
Total Run 24.60 Km 02:08:19