פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:32:35
9K 12.50 Km 00:56:32
17.5K 21.10 Km 01:48:32
21.1K 24.60 Km 02:08:16
Total Run 24.60 Km 02:08:16