פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:31:48
9K 12.50 Km 00:56:11
17.5K 21.10 Km 01:47:30
21.1K 24.60 Km 02:07:17
Total Run 24.60 Km 02:07:17
דירוג