פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:31:16
9K 12.50 Km 00:57:41
21.1K 24.60 Km 02:07:03
Total Run 24.60 Km 02:07:03