פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:31:54
9K 12.50 Km 00:56:04
17.5K 21.10 Km 01:47:31
21.1K 24.60 Km 02:06:10
Total Run 24.60 Km 02:06:10