פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:31:41
9K 12.50 Km 00:56:02
17.5K 21.10 Km 01:45:40
21.1K 24.60 Km 02:04:33
Total Run 24.60 Km 02:04:33