פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:30:12
9K 12.50 Km 00:53:28
17.5K 21.10 Km 01:43:59
21.1K 24.60 Km 02:03:07
Total Run 24.60 Km 02:03:07